HungarianMagyarRomanianRoEnglish (US)

GHID EXPLICATIV Pentru elaborarea și implementarea unitară a procedurii de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale (.pdf/.doc)

 PROCEDURĂ DE SISTEM (.pdf/.doc)

sisopp

KEZELŐKÖZPONT

KOZPONT-BALNEAR

SCHENGEN II.

CALENDAR ORTODOX

Încărcare documente

INFO

Numarul unic pentru
apeluri de urgenta este 112

 112

Facebook Like Box

ANUNȚURI 

 

Scan ANUNT

 

 

 

Primăria Comunei Vâlcele aduce la cunostință publică adoptarea Proiectului de Hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2017.

Consultarea anexelor se poate face la sediul primăriei.

 

PRIMĂRIA COMUNEI VÂLCELE cu sediul în satul Araci, nr. 464, județul Covasna, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, Consilier cl. I – grad profesional asistent, Compartiment Agricol și cadastru.

Condiții de participare la concurs:

-          Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

-          Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniu.

-          Vechime în muncă 1 an, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional asistent.

Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Vâlcele, în data de 16 martie ora 10,00 proba scrisă și respectiv 17 martie ora 10,00 interviul.

Dosarele de concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute conform art. 49 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

Copiiile documentelor prevăzute de art. 49 din HG nr. 611/2008 se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau copii legalizate.

Informații referitoare la bibliografia concursului se pot consulta pe site-ul instituției și la avizierul acesteia.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0267-330148.

PRIMĂRIA COMUNEI VÂLCELE cu sediul în satul Araci, nr. 464, județul Covasna, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, Inspector cl. I – grad profesional asistent, Compartiment achiziții publice și implementare proiecte.

Condiții de participare la concurs:

-          Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

-          Studii universitare de licență absolvite cu diplmă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniu.

-          Vechime în muncă 1 an, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional asistent.

Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Vâlcele, în data de 23 martie ora 10,00 proba scrisă și respectiv 24 martie ora 10,00 interviul.

Dosarele de concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute conform art. 49 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

Copiiile documentelor prevăzute de art. 49 din HG nr. 611/2008 se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau copii legalizate.

Informații referitoare la bibliografia concursului se pot consulta pe site-ul instituției și la avizierul acesteia.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0267-330148.

PRIMĂRIA COMUNEI VÂLCELE cu sediul în satul Araci, nr. 464, județul Covasna, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, Inspector cl. I – grad profesional asistent, Compartiment stare civilă.

Condiții de participare la concurs:

-          Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

-          Studii universitare de licență absolvite cu diplmă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniu.

-          Vechime în muncă 1 an, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional asistent.

Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Vâlcele, în data de 21 martie ora 10,00 proba scrisă și respectiv 22 martie ora 10,00 interviul.

Dosarele de concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute conform art. 49 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

Copiiile documentelor prevăzute de art. 49 din HG nr. 611/2008 se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau copii legalizate.

Informații referitoare la bibliografia concursului se pot consulta pe site-ul instituției și la avizierul acesteia.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0267-330148.

PRIMĂRIA COMUNEI VÂLCELE cu sediul în satul Araci, nr. 464, județul Covasna, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, Inspector cl. I – grad profesional asistent, Compartiment stare civilă.

Condiții de participare la concurs:

-          Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

-          Studii universitare de licență absolvite cu diplmă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniu.

-          Vechime în muncă 1 an, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional asistent.

Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Vâlcele, în data de 22 martie ora 10,00 proba scrisă și respectiv 23 martie ora 10,00 interviul.

Dosarele de concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute conform art. 49 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

Copiiile documentelor prevăzute de art. 49 din HG nr. 611/2008 se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau copii legalizate.

Informații referitoare la bibliografia concursului se pot consulta pe site-ul instituției și la avizierul acesteia.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0267-330148.

PRIMĂRIA COMUNEI VÂLCELE cu sediul în satul Araci, nr. 464, județul Covasna, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, Referent cl. III – grad profesional asistent, Compartiment achiziții publice si implementare proiecte.

Condiții de participare la concurs:

-          Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

-          Studii medii liceale absolvite cu diplmă de bacalaureat.

-          Vechime în muncă 6 luni, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional asistent.

Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Vâlcele, în data de 24 martie ora 10,00 proba scrisă și respectiv 27 martie ora 10,00 interviul.

Dosarele de concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute conform art. 49 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

Copiiile documentelor prevăzute de art. 49 din HG nr. 611/2008 se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau copii legalizate.

Informații referitoare la bibliografia concursului se pot consulta pe site-ul instituției și la avizierul acesteia.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0267-330148.

PRIMĂRIA COMUNEI VÂLCELE cu sediul în satul Araci, nr. 464, județul Covasna, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, Referent cl. III – grad profesional asistent, Compartiment Agricol și Cadastru.

Condiții de participare la concurs:

-          Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

-          Studii medii liceale absolvite cu diplmă de bacalaureat.

-          Vechime în muncă 6 luni, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional asistent.

Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Vâlcele, în data de 15 martie ora 10,00 proba scrisă și respectiv 16 martie ora 10,00 interviul.

Dosarele de concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute conform art. 49 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

Copiiile documentelor prevăzute de art. 49 din HG nr. 611/2008 se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau copii legalizate.

Informații referitoare la bibliografia concursului se pot consulta pe site-ul instituției și la avizierul acesteia.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0267-330148.

PRIMĂRIA COMUNEI VÂLCELE cu sediul în satul Araci, nr. 464, județul Covasna, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, Referent cl. III – grad profesional asistent, Compartiment financiar contabil.

Condiții de participare la concurs:

-          Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

-          Studii medii liceale absolvite cu diplmă de bacalaureat.

-          Vechime în muncă 6 luni, în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de grad profesional asistent.

Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei Vâlcele, în data de 20 martie ora 10,00 proba scrisă și respectiv 21 martie ora 10,00 interviul.

Dosarele de concurs se depun în termen de 20 zile de la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute conform art. 49 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

Copiiile documentelor prevăzute de art. 49 din HG nr. 611/2008 se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau copii legalizate.

Informații referitoare la bibliografia concursului se pot consulta pe site-ul instituției și la avizierul acesteia.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0267-330148.

 

  


Unitatea administrativ-teritorială Vâlcele, din județul Covasna anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1, începând cu data de 01 Octombrie 2016, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul primăriei, conform art.14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicițătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
Attachments:
FileFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (Scan ANUNT.jpg)Scan ANUNT.jpg130 Kb64203/01/17 07:42
Download this file (anunt concurs asistent medical.docx)anunt concurs asistent medical.docx28 Kb73010/21/16 06:37
Download this file (Anunt mediator sanitar.docx)Anunt mediator sanitar.docx22 Kb71810/21/16 06:37
Download this file (solicit aviz ANFP.doc)solicit aviz ANFP.doc30 Kb156311/07/13 17:45
Download this file (BIBLIOGRAFIE.doc)BIBLIOGRAFIE.doc28 Kb161011/07/13 17:44